Polmed-Przychodnia Sp. z o.o.

 

Rejestracja telefoniczna

 

91 419 15 05

 

 

 

Polmed-Przychodnia udziela teleporad drogą telefoniczną.

•             Osobą udzielającą teleporady może być lekarz lub pielęgniarka, stosownie do swoich uprawnień i zakresu świadczonych usług.

•             Terminy teleporad ustalane są telefonicznie przez pracowników Przychodni Polmed (tel. 91 419 15 05 ). Pacjent informowany jest o przewidywanych godzinach udzielenia teleporady przez osobę rejestrującą na teleporadę.

•             Realizując teleporadę osoba udzielająca teleporady kontaktuje się z pacjentem w ustalonych godzinach telefonicznie na wskazany przez Pacjenta numer telefonu; drogą telefoniczną realizowany jest wywiad lekarski/pielęgniarski, którego efektem może być m.in. udzielenie porady, wystawienie e-recepty, wystawienie e-skierowania, wystawienie zwolnienia lekarskiego lub innego zaświadczenia, podjęcie decyzji o udzieleniu porady w trybie tradycyjnym/stacjonarnym.

•             W przypadku gdy pacjent nie odbierze telefonu od osoby udzielającej teleporady (próba nawiązania kontaktu odbędzie się w ustalonych godzinach trzykrotnie, w odstępach nie mniejszych niż 5 minut), uznaje się, że Pacjent zrezygnował z potrzeby skorzystania z teleporady, co oznacza, że teleporada zostaje anulowana, a osoba udzielającą teleporady nie podejmie kolejnej próby nawiązania kontaktu w ramach zgłoszonego wcześniej zapotrzebowania. W celu skorzystania z teleporady Pacjent zobowiązany jest do ponownego kontaktu z Rejestracją i ustalenia nowego terminu teleporady.

•             W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta osoba udzielającą teleporady, w trakcie udzielania teleporady, może podjąć decyzję o potrzebie skonsultowania pacjenta w trybie porady stacjonarnej, fakt ten jest odnotowywany w systemie teleinformatycznym przychodni Polmed. Lekarz sam rejestruje pacjenta na wizytę osobistą

•             Osoba udzielająca teleporady informuje pacjenta o sposobie realizacji wystawionej e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia na wyroby medyczne, zleceń badań dodatkowych, informując o kodzie e-dokumentu umożliwiającym jego realizację lub/i metodzie uzyskania tego kodu (np. kontakt z Rejestracją, skorzystanie z serwisu Internetowe Konto Pacjenta, sms-y).

Zasady korzystania z (tele) porad w POZ

Pacjent skorzysta z teleporady, gdy istnieje podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2; a także gdy potrzebuje recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia, a lekarz ma jego dokumentację medyczną.

Teleporada wystarczy także w przypadku zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, gdy jest to kontynuacja poprzedniego, a lekarz dysponuje dokumentację. Za pomocą teleporady można też uzyskać zaświadczenia o stanie zdrowia. Można z niej skorzystać, gdy dziecko, które nie ma 6 lat, korzysta z porady kontrolnej, którą lekarz ustalił podczas bezpośredniej wizyty i która nie polega na fizycznym badaniu.

Przez teleporadę u lekarza można uzyskać zalecenia, e-zwolnienie, czy e-receptę. W trakcie rozmowy można również otrzymać sugestię bezpośredniej wizyty w przychodni lub kontaktu z pogotowiem ratunkowym, jeśli stan zdrowia będzie tego wymagał.

 

OD 15 STYCZNIA 2021 ROKU REJESTRACJA NA SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19 BĘDZIE  PRZYJMOWANA

 

- CAŁODOBOWO PRZEZ BEZPŁATNĄ INFOLINIĘ -989

 

- TELEFONICZNIE POD NUMEM PRZYCHODNI POLMED W GODZINACH

OD GOD 8.00 DO 15.00

9

tel 91 419 15 05

W sprawie transportu na szczepienie proszę dzwonić do Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie w godzinach pracy urzędu

 

tel 91 46 98 254 lub  91 46 98 298

 

OFICJALNA INFORMACJA O  REJESTRACJI  NA SZCZEPIENIE PRZECIWKO COVID-19

 

 

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/rejestracja

 

 

Ochona Danych Osobowych - Klauzula Informacyjna

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POLMED-PRZYCHODNIA Sp. z o.o. z siedzibą w Goleniowie. 
 2. Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pod numerem telefonu +48788160256
 3. POLMED-PRZYCHODNIA Sp. z o.o. prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych  i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 5. POLMED-PRZYCHODNIA Sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane niezbędne do świadczenia usług medycznych oraz rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia (m.in. PESEL, imię, nazwisko, adres, dane medyczne) oraz dane uzyskane na podstawie zgody pacjenta.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z ustawą nr 29 z dnia 06-11-2008 o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta (20 lat od ostatniego wpisu).
 7. POLMED-PRZYCHODNIA Sp. z o.o. pozyskała Pani/Pana dane na podstawie złożonych deklaracji Podstawowej Opieki Zdrowotnej, wyrażonej zgody oraz prowadzonej dokumentacji medycznej.
 8. Posiada Pani/Pan prawo żądania od POLMED-PRZYCHODNIA Sp. z o.o. dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  a także do przenoszenia danych.
 9. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Nowy aparat RTG do wszystkich rodzajów zdjęć!

Nowa pracownia RTG z najnowocześniejszym sprzętem radiologicznym wykonuje:

 • zdjęcia płuc
 • zdjęcia w obrębie kończyn, kręgosłupa, jamy brzusznej, klatki piersiowej, czaszki
 • stomatologiczne: zębowe, pantomogram

Wykonujemy zdjęcia zarówno na zlecenie lekarzy POZ i specjalistów, jak i komercyjne. Serdecznie zapraszamy!

 

o nas

 • Prowadzimy działalność medyczną od 2000 roku.
 • Jesteśmy największą przychodnią w powiecie Goleniów
 • Zatrudniamy 12 lekarzy poz różnych specjalności o długoletnim doświadczeniu zawodowym,związanych z lokalną społecznością
 • Obsługujemy również punkt lekarski w Mostach i Kliniskach Wielkich
 • Jesteśmy w centrum Goleniowa,łatwo do nas dojechać,posiadamy duży parking dla pacjentów,przychodnia jest w pełni przystosowando do przyjmowania osób niepełnosprawnych.
 • Współpracujemy z innymi podmiotami medycznymi znajdującymi się w naszej przychodni gwarantując kompleksowość usług medycznych.

Punkt Lekarski Mosty 29

 • tel. 695772683

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!

 

Polmed-Przychodnia Sp. z o.o.
Pocztowa 43
72-100 Goleniów

Utrzymanie strony internetowej: ENITEO