Polmed-Przychodnia Sp. z o.o.

 

Polmed-Przychodnia udziela teleporad drogą telefoniczną.

•             Osobą udzielającą teleporady może być lekarz lub pielęgniarka, stosownie do swoich uprawnień i zakresu świadczonych usług.

•             Terminy teleporad ustalane są telefonicznie przez pracowników Przychodni Polmed (tel. 91 407 20 54, 91 419 15 05 , 91 469 13 94). Pacjent informowany jest o przewidywanych godzinach udzielenia teleporady przez osobę rejestrującą na teleporadę.

•             Realizując teleporadę osoba udzielająca teleporady kontaktuje się z pacjentem w ustalonych godzinach telefonicznie na wskazany przez Pacjenta numer telefonu; drogą telefoniczną realizowany jest wywiad lekarski/pielęgniarski, którego efektem może być m.in. udzielenie porady, wystawienie e-recepty, wystawienie e-skierowania, wystawienie zwolnienia lekarskiego lub innego zaświadczenia, podjęcie decyzji o udzieleniu porady w trybie tradycyjnym/stacjonarnym.

•             W przypadku gdy pacjent nie odbierze telefonu od osoby udzielającej teleporady (próba nawiązania kontaktu odbędzie się w ustalonych godzinach trzykrotnie, w odstępach nie mniejszych niż 5 minut), uznaje się, że Pacjent zrezygnował z potrzeby skorzystania z teleporady, co oznacza, że teleporada zostaje anulowana, a osoba udzielającą teleporady nie podejmie kolejnej próby nawiązania kontaktu w ramach zgłoszonego wcześniej zapotrzebowania. W celu skorzystania z teleporady Pacjent zobowiązany jest do ponownego kontaktu z Rejestracją i ustalenia nowego terminu teleporady.

•             W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta osoba udzielającą teleporady, w trakcie udzielania teleporady, może podjąć decyzję o potrzebie skonsultowania pacjenta w trybie porady stacjonarnej, fakt ten jest odnotowywany w systemie teleinformatycznym przychodni Polmed. Lekarz sam rejestruje pacjenta na wizytę osobistą

•             Osoba udzielająca teleporady informuje pacjenta o sposobie realizacji wystawionej e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia na wyroby medyczne, zleceń badań dodatkowych, informując o kodzie e-dokumentu umożliwiającym jego realizację lub/i metodzie uzyskania tego kodu (np. kontakt z Rejestracją, skorzystanie z serwisu Internetowe Konto Pacjenta, sms-y).

Zasady korzystania z (tele) porad w POZ

Pacjent skorzysta z teleporady, gdy istnieje podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2; a także gdy potrzebuje recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia, a lekarz ma jego dokumentację medyczną.

Teleporada wystarczy także w przypadku zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, gdy jest to kontynuacja poprzedniego, a lekarz dysponuje dokumentację. Za pomocą teleporady można też uzyskać zaświadczenia o stanie zdrowia. Można z niej skorzystać, gdy dziecko, które nie ma 6 lat, korzysta z porady kontrolnej, którą lekarz ustalił podczas bezpośredniej wizyty i która nie polega na fizycznym badaniu.

Przez teleporadę u lekarza można uzyskać zalecenia, e-zwolnienie, czy e-receptę. W trakcie rozmowy można również otrzymać sugestię bezpośredniej wizyty w przychodni lub kontaktu z pogotowiem ratunkowym, jeśli stan zdrowia będzie tego wymagał.

 

OD 15 STYCZNIA 2021 ROKU REJESTRACJA NA SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19 BĘDZIE  PRZYJMOWANA

 

- CAŁODOBOWO PRZEZ BEZPŁATNĄ INFOLINIĘ -989

 

- TELEFONICZNIE POD NUMERAMI PRZYCHODNI POLMED W GODZINACH

OD GOD 8.00 DO 15.00

91 407 20 54

91 419 15 05

91 469 13 94

 

- REJESTRUJĄC SIĘ ELEKTRONICZNIE POPRZEZ PLATFORMĘ - 

 

 E-REJESTRACJA DOSTEPNĄ NA STRONIE

 

https://pacjent.gov.pl/

 

W sprawie transportu na szczepienie proszę dzwonić do Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie w godzinach pracy urzędu

 

tel 91 46 98 254 lub  91 46 98 298

 

OFICJALNA INFORMACJA O  REJESTRACJI  NA SZCZEPIENIE PRZECIWKO COVID-19

 

 

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/rejestracja

 

 

Ochona Danych Osobowych - Klauzula Informacyjna

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POLMED-PRZYCHODNIA Sp. z o.o. z siedzibą w Goleniowie. 
 2. Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pod numerem telefonu +48788160256
 3. POLMED-PRZYCHODNIA Sp. z o.o. prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych  i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 5. POLMED-PRZYCHODNIA Sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane niezbędne do świadczenia usług medycznych oraz rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia (m.in. PESEL, imię, nazwisko, adres, dane medyczne) oraz dane uzyskane na podstawie zgody pacjenta.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z ustawą nr 29 z dnia 06-11-2008 o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta (20 lat od ostatniego wpisu).
 7. POLMED-PRZYCHODNIA Sp. z o.o. pozyskała Pani/Pana dane na podstawie złożonych deklaracji Podstawowej Opieki Zdrowotnej, wyrażonej zgody oraz prowadzonej dokumentacji medycznej.
 8. Posiada Pani/Pan prawo żądania od POLMED-PRZYCHODNIA Sp. z o.o. dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  a także do przenoszenia danych.
 9. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Nowy aparat RTG do wszystkich rodzajów zdjęć!

Nowa pracownia RTG z najnowocześniejszym sprzętem radiologicznym wykonuje:

 • zdjęcia płuc
 • zdjęcia w obrębie kończyn, kręgosłupa, jamy brzusznej, klatki piersiowej, czaszki
 • stomatologiczne: zębowe, pantomogram

Wykonujemy zdjęcia zarówno na zlecenie lekarzy POZ i specjalistów, jak i komercyjne. Serdecznie zapraszamy!

 

Rejestracja internetowa!

Aby skorzystać z rejestracji internetowej należy udać się do rejestracji POLMED-PRZYCHODNIA Sp. z o.o (z adresem e-mail) w celu uzyskania hasła dostępu.

Należy rejestrować się wyłącznie do swojego lekarza rodzinnego (do którego złożyliśmy deklarację przynależności). Jeśli nie ma miejsc lub lekarz jest nieobecny należy udać się do przychodni. Nie rejestrujemy się do innych lekarzy!

Przed rejestracją należy sprawdzić w aktualnościach, czy nasz lekarz rodzinny nie przebywa na urlopie.

 

o nas

 • Prowadzimy działalność medyczną od 2000 roku.
 • Jesteśmy największą przychodnią w powiecie Goleniów
 • Zatrudniamy 12 lekarzy poz różnych specjalności o długoletnim doświadczeniu zawodowym,związanych z lokalną społecznością
 • Obsługujemy również punkt lekarski w Mostach i Kliniskach Wielkich
 • Jesteśmy w centrum Goleniowa,łatwo do nas dojechać,posiadamy duży parking dla pacjentów,przychodnia jest w pełni przystosowando do przyjmowania osób niepełnosprawnych.
 • Współpracujemy z innymi podmiotami medycznymi znajdującymi się w naszej przychodni gwarantując kompleksowość usług medycznych.

Punkt Lekarski Kliniska Wielkie

 • ul. Szczecińsk 24
 • tel. 608454522

Punkt Lekarski Mosty 29

 • tel. 695772683

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!

 

Polmed-Przychodnia Sp. z o.o.
Pocztowa 43
72-100 Goleniów

Utrzymanie strony internetowej: ENITEO